REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Gustă F!zz și Câștigă!
Perioada: 01.05.2023 – 31.07.2023

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei promotionale Gustă F!zz și Câștigă! , (denumita in continuare “Campania” este Rigo Trading HARIBO, cu sediul in R.C.S. Luxembourg B 58.422, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 1997 2200 509, cod fiscal LU27310351.

Campania Gustă F!zz și Câștigă! se desfasoara prin intermediul Agentiei PGM FACILITATORS S.R.L., (denumita in continuare “Agentia 1”) cu sediul social in Strada Pajistei nr 30, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. RO35195002 cod unic de inregistrare J40/ 13471/2015

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, la inscriere pe website-ul campaniei www.haribo-promo.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa Strada Pajistei nr 30, Bucuresti.
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.haribo-promo.ro cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, pe website-ul campaniei www.haribo-promo.ro , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.05.2023 ora 00:00 –31.07.2023 ora 23:59.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE
4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie
5.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
b) Sa raspunda corect la cele 3 intrebari din chestionarul disponibil pe website-ul www.haribo-promo.ro
c) Sa completeze formularul integral disponibil pe website-ul www.haribo-promo.ro
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

5.2 Modalitatile de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie online prin completarea corecta a chestionarului disponibil pe website-ul www.haribo-promo.ro. Acesta contine 3 intrebari :

Intrebare 1: Care sunt aromele Miami F!ZZ?
- măr, lămâie, căpșună, tropical
- cireașă, măr, portocală, kiwi
- piersică, zmeură, pepene galben, tropical


Intrebare 2: Ce produs NU este în Mix F!ZZ?
- cireașă
- coca - cola
- ou prăjit

Intrebare 3: Cum ai descrie senzația pe care ți-o oferă produsul F!ZZ?
…………………………………..

Ulterior, daca raspunsurile sunt corecte, trebuie completat formularul de inscriere:
- Numele și prenumele
- Vârsta
- Județul / L ocalitatea
- Numărul de telefon
Bifa*: Am luat la cunostinta si sunt de acord cu informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulament Campanie.
*Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.
Toate campurile mentionate mai sus sunt obligatorii.

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Începe extragerea!”.

Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat la inscrierea prin modalitatile de inscriere indicate la art. 5.2.

Validarea inscrierilor.
Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:
1. Daca un participant se inscrie inainte de data inceperii campaniei va primi mesajul:
„Campania Gustă F!zz și Câștigă! nu a inceput inca. Te asteptam după data de 01.05.2023!”


2. Daca un participant nu raspunde corect la una din intrebarile din chestionar va primi mesajul „ Ne pare rău! Nu ai răspuns corect și complet la toate întrebările. Poți încerca din nou! „

3. Daca un participant completeaza chestionarul si formularul in perioada Campaniei si nu se inscrie la un moment norocos i se va afisa urmatorul mesaj: „ Ne pare rău! Nu ai fost norocos de data asta. Te rugăm să încerci din nou în 24 de ore pentru o altă șansă de a câștiga! „

4. Daca un participant completeaza mai mult de o data chestionarul si formularul intr-o zi, va primi mesajul: „ Ne pare rau! Conform regulamentului te poti inscrie maxim o dată pe zi. Poți încerca din nou în 24 de ore! „

5. Daca un participant completeaza chestionarul si formularul in perioada Campaniei si se inscrie la un moment norocos i se va afisa unul dintre mesajele :

a. Felicitări! Ești potențialul câștigător al unui card cadou eMAG! Te vom contacta în 2 zile lucrătoare pentru validare!
b. Felicitări! Ești potențialul câștigător al unui voucher Cinema City! Te vom contacta în 2 zile lucrătoare pentru validare!
c. Felicitări! Ești potențialul câștigător al unui premiu constând într-o Cutie cu produse F!ZZ! Te vom contacta în 2 zile lucrătoare pentru validare!
6. Daca un participant se inscrie dupa terminarea Campaniei, acestuia i se va afisa urmatorul mesaj: „ Campania Gustă F!zz și Câștigă! s-a incheiat pe data de 31.07.2023. Te asteptam la urmatoarele campanii! “

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/categorii de premii:
Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI,
TVA inclus
1 Voucher eMAG 3 2000 6000
2 Cutie F!ZZ 33 120 3960
3 Voucher Cinema City 33 130 4290
TOTAL VALOARE PREMII 14.250 ( TVA inclus)

6.2 Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 14.250 LEI, TVA inclus.
6.3 Specificatiile premiilor:
a. Cutia F!ZZ
O cutie F!ZZ va contine urmatoarele 16 produse:
• 4x Miami Fizz 85g
• 4x Sour Tongues 100g
• 4x Mix Fizz 100g
• 4x Fries Fizz 100g

b. Card cadou eMAG in valoare totala de 2000 lei
Codul card eMAG poate fi acordat intr-una dintre cele 3 variante de denominari:
- 4 coduri a cate 500 de lei fiecare
- 2 coduri a cate 1000 de lei fiecare
- 1 cod in valoare de 2000 de lei

Voucherul eMAG este valabil la achizitionarea oricarui produs de pe site-ul emag.ro. Utilizare: codul trebuie introdus pe site-ul eMAG, in sectiunea ‚Vouchere & carduri cadou’ si se va aplica automat discountul respectiv. Voucherul poate fi folosit ca discount la o comanda de valoare mai mare sau la achizitionarea unui produs de valoare identica cu cea a voucherului ca-dou (asociat cu un cod unic). Valabilitatea voucher-ului este de pana la 12 luni (valabil pentru orice produs din site inclusiv Marketplace: jucarii, carti, filme etc)

c. Voucher Cinema City
Voucherul este valabil pentru doua persoane la CINEMA CITY. Voucher-ul va include 3 coduri unice:

Cod FILM 1 xxxxx
Cod Film 2: xxxxx
Cod MENIU Popcorn DUET: xxxxxx

FILM: Voucherul ofera 2 bilete la un film 2D sau 3D (ochelarii sunt inclusi), de luni pana dumini-ca. Avanpremierele si spectacolele din salile IMAX, 4DX si VIP nu sunt incluse.

MENIU: Voucherul este valabil pentru un Meniu Popcorn DUET: un popcorn mare si doua bau-turi din gama PEPSI la pahar (0.5l). Pentru a intra in posesia acestuia prezinta codul la barul cinematografului.

Voucherul este valabil in cinematografele din reteaua Cinema City pe o perioada de aproxima-tiv 3 luni. Voucherul nu poate fi schimbat pentru valoarea lui in bani, nu se poate primi diferenta in bani si nu se pot achizitiona alte servicii decat cele mentionate mai sus.

6.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.
6.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant unic identificat prin numar de mobil poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Premiile detaliate la art. 6.3 se vor acorda prin Momente Norocoase. Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Campaniei.

Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, anterior inceperii Campaniei.

Va fi desemnat potential castigator Participantul care completeaza complet si corect formularul dupa un moment castigator (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua „X” momentul castigator este ora hh:mm, va fi desemnat potential castigator primul Participant care a completat formularul complet si corect dupa momentul hh:mm). De asemenea, urmatorii 3 (trei) Participanti inscrisi imediat dupa momentul castigator vor fi desemnati Rezerve.

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus/ primit nicio inscriere valida si astfel nu s-a putut desemna nici un potential castigator pentru primul moment norocos, premiul nu se acorda si se trece la urmatorul moment norocos.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1 Ulterior desemnarii potentialilor castigatori (prin momente norocoase), Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
8.2 Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 (trei) zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon mobil si adresa de livrare.
2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 (trei) zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi mesaj cu statusul validarii.
8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 3 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
8.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
8.7 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.haribo-promo.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii pana cel tarziu la data de 31.08.2023.
8.8 Premiile constand in vouchere electronice eMAG respectiv Cinema City vor fi livrate prin email si / sau SMS prin intermediul unui link securizat de unde castigatorii vor putea descarca voucher-ul si procesul verbal de predare-primire (PVPP) in termen de aproximativ 2 (doua) zile lucratoare de la data validarii. Castigatorii vor semna si returna PVPP semnat prin incarcarea documentului in format electronic pe un link securizat ce va fi transmis ulterior prin canalul agreat de catre castigator (email si / sau SMS).
8.9 Premiile constand in Cutie F!zz vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat/posta, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 20 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.
8.10 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, sem-nat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
8.11 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 (doua) ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
8.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9.2 Pentru premiile acordate in aceasta Campanie, Organizatorul nu va retine la sursa impozit pe veniturile din premii, intrucat valoarea individuala a acestora nu depaseste valoarea neimpozabila prevazuta de legislatia fiscala in vigoare.
9.3 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 Inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 SMS-urile/apelurile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil si numar bon fiscal valid);
 Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscrisa in Campanie;
 Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.
10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
12.2 Forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII
13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0721570343, prin email la adresa alexandra@pgm.agency, pana la data de 15.08.2023, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
“ Gustă F!zz și Câștigă!”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
RiGO Trading S.A., cu sediul in Luxembourg 6 Route de Treves, EBBC / Building E, L-2633 Senningerberg, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 1997 2200 509, cod fiscal LU27310351, denumita in continuare "Operatorul").
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Rigo Trading HARIBO, persoana de contact: Mareike Temmen, adresa: Luxembourg 6 Route de Treves, EBBC / Building E, L-2633 Senningerberg, telefon: +352 661 855 703, email: mareike.temmen@haribo.com.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru participanti:
i. Nume
ii. Prenume
iii. Localitate si Judet
iv. Varsta
v. Numar de telefon mobil
Pentru castigatori:
(i) Nume
(ii) Prenume
(iii) E-mail
(iv) Numar de telefon
(v) Adresa de livrare
(vi) CNP (pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, in scopul exclusiv de indeplinire a obligatiilor fiscale)

3. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:
i. Organizarii si desfasurarii campaniei
ii. Desemnarii si validarii castigatorilor
iii. Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Gustă F!zz și Câștigă!
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participantii pentru procesul de validare si inmanare a premiilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului: PGM FACILITATORS S.R.L cu sediul social in Strada Pajistei nr 30, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. RO35195002, Mediapost Hit Mail SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO13351917, agentiei de turism Perfect Tour in scopul exclusiv de atribuire a premiului, notarului public, curierilor implicati in livrarea premiilor catre castigatori, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la data finalizarii campaniei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon +352 661 855 703, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Luxembourg 6 Route de Treves, EBBC / Building E, L-2633 Senningerberg, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: mareike.temmen@haribo.com.


8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.